Yaşam Koçluğu El Kitabı

Yaşam Koçluğu El Kitabı

Kitap Özetleri: Yaşam Koçluğu El Kitabı

Curly Martin

Paloma – 2012 (2. Basım)

(Everything You Need to Be an Effective Life Coach – 2001)

Koçluk konusunda yazılmış çok sayıda kitap var ve bunlardan bir kısmı da çevirilerden oluşuyor. Çeviri kitaplardan oldukça eski ve bir o kadar da kapsamlı olanların bir tanesi Curly Martin tarafından yazılmış bu kitaptır.

Koçluk kavramının yeni yeni bilinmeye başladığı zamanlarda o dönem için oldukça kapsamlı bir içerik oluşturmuş.  Bunu yaparken de kitabı iki ana kısma ayırmış.

Bölümler

İlk kısımda koçluğun ne olduğundan başlayıp danışmanlık ve terapi gibi koçluk kapsamına girmeyen konuları açıklamış. Ardından koçlukla ilgili inançlar ve becerilere değinmiş. Sonra koçluk işinin nasıl kurulacağı ve koçluğun nasıl yapılması gerektiğine dair paylaşımlarda bulunmuş. Bu bölümün sonunda kendi uzmanlık alanı olan NLP tarafına girerek NLP’nin koçluk için uyarlanmış ve sadeleştirilmiş açıklamalarını kitabına eklemiş.

İkinci kısımda ise önce standart bilgileri ele almış. Sonra ileri seviye becerilere ve bunların detaylarına yönelik yaklaşımları kendi gözünden değerlendirmelerle paylaşmış.

İkinci kısma Hem koçun hem de müşterinin koçluk sırasındaki durumu ile başlamış. İkinci kısımda temel sınıflandırmalardan biri olan görsel, işitsel ve kinestetik ayrımları ele almış. Ardından bunların koçluğa etkisini palylaşarak devam etmiş. Sonra koç ve müşteri arasındaki ilişki ve yakınlık kurma becerilerine değinmiş.

Takip eden bölümlerde koçluk açısından daha teorik kısımlara girerek Milton Modeli, Meta Dil kalıpları, Meta Programlar, Metaforlar gibi koçlukta daha derin konuları paylaşmış.

Diğer bir teorik bölüm olan Sarmal Koçluk Modeli kısmında ise Spiral Dinamikler’le ilgili detayları anlatmış. Ancak bunu bütün olarak değil sadece koçlukla ilgili diye ifade ettiği kısımlarını anlatarak ele almış. Kişisel görüşüm bu kısmın biraz kısıtlı kaldığı ve benim daha önce öğrendiğim spiral dinamikler aracı yaklaşımı ile pek de uyumlu olmadığı yönünde oldu. Curly Martin aslında bu tarz sınırlı yaklaşım kullanma yöntemini kitabında birçok kere yapmış. Yine bence bu durum kitabın eksik kalan yönlerinden biri olmuş.

Sondan bir önceki bölümü Koçluğun Başarısının Sırları adı altında ele almış. Bu bölümde işin ticari yönüne yönelik bir takım anlamlı konulara değinmiş. Ama kitabı 2001’de yazdığını düşünürsek, bu bölümdekiler genel olarak tutarlı olsa da günümüz dijital dünyasına ve modern yaklaşımlara göre eski kalmış. Eğer burayı kendinize referans alacaksanız mutlaka güncel bir modelleme ve uyarlama yapmanız gerekecektir.

Son bölüme ise Uzman Yaşam Koçluğu bölümünde koçluktaki niş alanlar üzerine yorumlarını paylaşmış. Elbette bu bölümde paylaştığı başlıklar daha çok yaşam koçluğunun alt kırılımları olarak ele aldığı alanlarla ve o dönemde bilinen başlıklarla sınırlı kalmış. Günümüzde çok daha fazla uzmanlık ve niş alanı var. Daha fazla alan konusunda bilgi almak isterseniz Koçluk sayfama bakabilir ve internette ekstra arama yapabilirsiniz.

Düşüncelerim

Kişisel düşüncelerimi genelde sona saklayıp paylaşırım. Ancak bu sefer aralarda paylaştığım için bu kısmı kısa tutuyorum.

Yaşam Koçluğu El Kitabı kitap kesinlikle öneri listemde önemli bir bilgilendirici kaynak olarak yer alıyor. Eğer koçluğun temelleri hakkında fikir sahibi olmak ve konuya giriş yapmak istiyorsanız okumanız fayda sağlayacaktır.

Köksal Gürkan

Profesyonel Koç, Eğitmen, PMP

Translate »