Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk, adından da anlaşılabileceği gibi, kurumlar tarafından talep edilip çalışanlarına aldırılan koçluklar için kullanılan bir ifadedir. Alınan koçluğun dışarıdan bir hizmet olarak alınması veya içeride personel olarak çalışan koçlarca verilmesi bu durumu değiştirmez. Farklı olan en bariz özellikler koçluğun içeriğine yönelik beklentinin firma tarafından belirlenmesi ve hizmetin bedelini firmanın karşılamasıdır.

Kurumsal Koçluk

Koçluk, özünde belirli tıkanan konuları aşmaya veya bir takım konularda gelişimin önünü açmaya yönelik bir araçtır. İster bireysel ister grup olarak alınıyor olsun, gerçekleşecek akış ve süreç bu öz üzerinedir.

Kurumsal koçluk çalışmalarında koçluğun özü aynı kalmakla birlikte görüşme akışı ve süreç bireysel koçluk görüşmesi akışından ve sürecinden bir miktar farklılık gösterir. Bu farklılıklar alınan koçluk desteğinin içeriden mi dışarıdan mı olduğuna bağlı olarak da değişik şekillenebilir.

Kurumsal Koçluk Türleri

Kurumlarda alınan koçluklar iki farklı şekilde sağlanır.

  • Dış Koçluk

Dışarıdan hizmet olarak alınan koçluk anlamına gelmektedir. Firma duyulan ihtiyaç üzerine firmaya bir hizmet olarak profesyonel koçlardan koçluk hizmeti alarak personelinin gelişimine katkıda bulunur.

  • İç Koçluk

Firmanın çalışan personeli olarak görev yapan profesyonel koçlar tarafından sağlanan bir destek olarak gerçekleşir. İç koçlar da görüşme başı ücret değil maaş olarak koçluklarının karşılığını alırlar.

Kurumsal Koçluk Modelleri

Koçluk aldırma şekilleri üç temel model üzerinden gerçekleşir.

  • Bağımsız Bireysel Koçluk

Bu koçluk modeli çoğunlukla orta ve üst yönetime aldırılan, gelişimlerine katkıda bulunacak tarzdaki koçluklardır. Aynı zamanda İK/Eğitim bütçesinden yararlanarak bireysel koçluk alan çalışanların aldıkları bağımsız koçluklar da bu kapsamda değerlendirilebilir.

  • Yapılandırılmış Bireysel Koçluk

Yapılandırılmış bir koçluk olabilmesi için çalışanın gelişimine yönelik belirli hedeflerin kendi bölüm yöneticisi ve İK tarafından netleştirilmiş olması gerekir. Alınan koçluk da çalışanı bu hedeflere doğru geliştirecek, önündeki tıkanıklıkları aşmasına yardımcı olacak yönde, önceden belirlenmiş adımlarla planlanır. Bu koçluğun klasik bağımsız bireysel koçluktan temel farkı içeriğini çalışanın kendisinin serbestçe belirlememesidir. Çalışanın tamamen kişisel beklentileri de bu süreçte ele alınabilir ama etik olarak firmanın beklentileri ile çıkar çatışmasına yol açmaması esastır.

  • Takım Koçluğu

Firma içindeki hazırda var olan takımlara yönelik, onların gelişimi, hedeflerine ulaşmaları, daha etkili bir takım olmaları gibi amaçlarla verilen koçluklardır. Yeni oluşacak veya yeni kurulmuş potansiyel takımlara oluşum sürecinde destek vermek üzerine de koçluk olabilir. En yaygın takımlar proje ekipleridir.

Koçluk kimden alınırsa alınsın, ne amaçla alınırsa alınsın, görüşmelere geçildiğinde kurumsal koçluk görüşmesi akışı da tıpkı bireysel koçluk görüşmesi akışında olduğu gibi birebir görüşme süreçlerine döner. Sadece değerlendirme, raporlama ve kapanış kısımlarında İK ve yönetim devreye girer.

İhtiyaçlarınıza yönelik ön görüşme için lütfen hemen koçluk talep formunu doldurup randevu alın.