Proje Yönetimi Mentorluğu

Proje Yönetimi Mentorluğu proje yönetimi konusunda deneyim paylaşımına ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar için destekleyici bir yaklaşımdır.

Proje Yönetimi, işlerini kontrol altına almak isteyen, maliyetlerini ve risklerini azaltma düşüncesinde olan, süreçlerine hâkim olmak isteyen tüm şirketlerin yakından öğrenmesi ve uygulaması gereken bir yöntemdir.

PMI Proje Yönetimi

PMI Proje Yönetimi, Project Management Institute (PMI) tarafından hazırlanan PMBOK (Project Management Book of Knowledge) kitabıyla standardize edilen bir yaklaşım olup, prensipleri tüm projeler için uygulanabilir süreçleri içermektedir. Bu konudaki çalışmalar yine PMI tarafından verilen dünya çapında geçerli PMP (Project Management Professional) sertifikası ile resmileştirilebilir.

PMBOK yaklaşımı temelde adaptif yöntemlerden waterfall yapıya dayanmakla birlikte iteratif yöntemleri yani agile (çevik) uygulamaları da destekler. 2017 yılı son çeyreğinde yayınlanan 6. versiyonuyla birlikte agile yöntemler daha belirgin olarak yapıya dahil edilmiştir.

Agile (Çevik) Yöntemler

2001 yılında 17 yazılım gurusu bir araya gelerek 12 maddeden oluşan, kısaca Agile Manifesto olarak bilinen Çevik “Yazılım Geliştirme” Manifestosu şeklinde bir bildiri yayınladı.

Agile (Çevik) Yöntemler her ne kadar yazılım odaklı gibi görünse de daha sonra farklı sektörlerde de fiilen kullanılabilir hale geldi.

Agile (Çevik) yöntemlerin hemen hepsi birer Framework (Çerçeve) olarak geçer.

Metodolojide detaylarıyla tüm yapılması gerekenler açıklanır. Framework’te ise uygulamanın sınırları kesin çizgilerle belirlenmiştir. Bu sınırların dışına çıkılamaz ve çıkılırsa uygulama farklı bir yapıya döner.

En popüler Agile Framework’ü Scrum’dır. Kanban da yaygın olarak çevik yapılara uyarlanmıştır. Sonradan bunların birleşiminden doğan Scrumban çıkmıştır.

Kapsam Yönetimi Pratikleri:

 • Scrum
 • Kanban
 • Scrumban

Mühendislik Pratikleri:

 • XP (Extreme Programming)
 • BDD (Behaviour Driven Development)
 • TDD (Test Driven Development)
 • Design Patterns
 • Continuous Integration

Daha büyük çaplı organizasyonlarda daha geniş kapsamlı çerçevelerin kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Çok sayıda örnek olmakla birlikte en yaygın kullanılanları aşağıdaki dört uygulamadır:

 • SAFe (Scaled Agile Framework)
 • LeSS (Large Scale Scrum)
 • DAD (Disciplined Agile Delivery)
 • Nexus

Agile yöntemlere geçiş yapmak kesinlikle daha az kişiyle daha çok işi daha kısa zamanda yapmak anlamına gelmez.

Proje Yönetimi Mentorluğu

Mentorluk belirli bir deneyim, bilgi birikimi, beceri veya uzmanlığa sahip bir kişinin bir başkasının kişisel ya da mesleki anlamda gelişimine ele alınan konularla bağlantılı tavsiyeler vererek, yol göstererek ve bilgilendirerek katkıda bulunması, akıl hocalığı yapmasıdır.

PMI yaklaşımı veya Agile Framework’leri gibi farklı yaklaşımlar ile ikisini birlikte hayata geçiren hibrid çözümlerden hangisinin şirketinizi uygun olduğu ne yapmak istediğinizle yakından ilişkilidir. Başlangıç noktası ise varolan yapınızı inceleyerek ortaya çıkar. Örneğin Agile dönüşüm planlıyorsanız önce kendinizi tanımakla başlamanız yerinde olacaktır.

Proje Yönetimi’ne giriş yapmak isteyenler, agile dönüşüm planlayanlar, halihazırda belirli bir yaklaşımı kullanıp iyileştirmek isteyenler için eğitim, workshop, danışmanlık, mentorluk ve koçluk gibi farklı çözümler mümkündür.

Proje Yönetimi konusunda uzun yıllara dayalı birikim ve deneyimle vereceğim destek sayesinde projelerinizde çok daha etkili ve verimli sonuçlar alabilirsiniz.

İhtiyacınız olan çözümleri ve beklentinizi paylaşmak için lütfen hemen iletişime geçin.