Grup Koçluğu

Grup Koçluğu

Grup Koçluğu grup olarak alınan koçluk hizmeti olup birden fazla kişiye aynı anda verilen koçluk türüdür.

Birden fazla kişi kavramı birbiri ile alakalı olma koşulunu içerir. (Aile, Hobi, Kulüp, …)

Ancak kesinlikle aynı anda birden fazla kişiye bireysel koçluk verme anlamına gelmez.

Tıpkı bireysel olarak alınan koçluk hizmetlerinde olduğu gibi, var olan potansiyeli ortaya çıkarmak, geliştirmek ve farkındalık yaratmak için bir araçtır. Ancak bunu gruptaki herkes için birlikte yapmaya dayanır. Bununla birlikte grup içindeki bireyler ortak hedefe sahip olmak zorunda değildir.

Bu tip koçluklara kimi zaman “Bire Çok Koçluk” adını da kullanıyorum. Çünkü hepsinde koç ve karşısında hizmet alan en az iki kişi olur. Bazen aynı seansta birlikte hizmet alan kişi sayısı, ekiptekilerin sayısına bağlı olarak, yüksek olabilir.

Ek olarak, ortak hedefe sahip gruplar “Takım” kapsamına girer. Takımdaki bireyler bağımsız değil bir bütün olarak ortak bir hedefe sahiptir. O tip gruplara “takım koçluğu” yapılır. Ancak takım koçluğu grup koçluğundan farklı ele alınan ayrı bir konudur.

Hangi konularda grup koçluğu alabilirsiniz?

Ortak ilgi alanlarına sahip grubunuzla ilgili olarak geliştirmek, iyileştirmek veya düzeltmek istediğiniz konuları lütfen kafanızda canlandırın.

 • Grup olarak belirli konuları daha iyi anlamak mı istiyorsunuz?
 • Grup dinamiğini daha etkili hale mi getirmek istiyorsunuz?
 • Grup sinerjisine mi ihtiyacınız var?
 • Grubunuzu etkileyen sorunlar var ve bunlardan kurtulmak mı istiyorsunuz?
 • Grup içi motivasyona mı ihtiyacınız var?
 • Grup olarak geliştirmek istediğiniz alanlar var ve bunları nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz?
 • Belirli konularda tıkandığınızı mı düşünüyorsunuz?
 • Grubun uyumlanmasına mı ihtiyacınız var?
 • Performansınızı arttırmak mı istiyorsunuz?
 • Grup olarak farklı bakış açısına mı ihtiyacınız var?
 • Grup içi iletişim seviyesini ve kalitesini yükseltmek mi istiyorsunuz?

Bu başlıklar sadece bazı olası konuları hatırlatmak için burada yer alıyor. Eminim sizin grubunuza özel konularınız vardır.

Grup Koçluğu alıp almamanın etkileri

 

Grup Koçluğu bazen açık gruplara da sunulabilir. Bu durumda ortak konulara sahip kişilerle bir araya gelme ve ortak çözümler keşfetme şansına sahip olabilirsiniz.

Kendi grubunuzla birlikte size özel bir çalışma da yapılabilir.

Grupça birlikte yapılacak koçluk çalışmaları sizi bulunduğunuz yerden farklı bir seviyeye taşıyacaktır. Grup içindeki farklı kişilerden gelen yorumlar bakış açınızı değiştirmeye yardımcı olabilir. Bazen grup koçluğuna katılmak bireysel koçluk kadar etkili sonuçlar sağlayabilir.

Elbette grup olarak koçluk almamayı da tercih edebilirsiniz. Ama o zaman grup dinamiğinin olumlu etkilerinden faydalanma şansını kaçırabilirsiniz.

Açık gruplara katılmak veya kendi grubunuzla birlikte grup koçluğu almak maddi anlamda bireysel koçluk almaktan daha uygun şartlarda olacaktır. Ama konularınızın gruba uygun olması gerekir.

Ön görüşme için lütfen hemen talep formunu doldurun ve iletişime geçin.

Grup Halinde Gerçekleşen Koçluk Türleri

Koçluk konusunda farklı isimlendirilmiş birçok grup halinde alınan koçluk türü vardır. Burada kişisel olarak destek vermeyi seçtiğim bazılarını paylaşıyorum.

Doğrudan adı Grup Koçluğu olan bu koçlukta katılımcıların sadece ortak ilgi alanları ve konuları birbirine uygundur. Ancak ortak bir hedefe sahip olmak zorunda değillerdir.

Grup koçluğunun temel amacı gruptaki kişilerin ele aldıkları ortak konuyu sırayla değerlendirmeleri, birbirlerinde öğrenmeleri, grup içinde ama kendi bireysel çözümlerini keşfetmeleridir.

Açık grup veya kapalı grup olarak iki şekilde olabilir. Grupların genelde 4-8 kişi arasında olması tercih edilir.

İster kendi grubunuza özel kapalı grup çalışması için  isterse konunuza uygun açılabilecek açık grup koçluğu çalışması için lütfen hemen iletişime geçin.

Takım koçluğu da bir çeşit grup koçluğudur. Ancak burada takım üyelerinin ortak bir hedefi vardır ve birbirinden bağımsız değillerdir.

Takımlar kendi içlerinde bir ahengi yakalamak zorundadır. Maalesef bu her zaman çok kolay olmaz. Ekip içi uyumsuzluk, çatışmalar, performans sorunları ve benzeri durumlar ortaya çıkabilir.

Takım koçluğunun temel amacı ekipte yer alan kişilerin birbiri ile uyumunu sağlayacak şekilde bir bütünlük yakalanmasını sağlamaktır. Bunu yaparken de kimi durumlarda kişilerin takımı etkileyen bazı davranışlarını ekip içinde çözmelerine destek vermektir.

Farklı takımlar için farklı çalışmalar yapmak gerekir. Takımın türü, şekli, büyüklüğü, vb. birçok detay koçluk yöntemini de etkileyebilir.

Sizin ve takımınızın ihtiyacı olan durumları belirlemek, sorunları gidermek ve birlikte takım ruhunu oluşturmak/yakalamak için yapacağımız Takım Koçluğu çalışması için lütfen birlikte plan yapalım.

İlişkiler hayatımızın her noktasında farklı şekillerde yer almaktadır.

İster duygusal ister aile ilişkileri olsun, isterse hayatımızın herhangi bir yerinde yer alan kişilerle olan iletişimimiz açısından olsun, tüm ilişkiler hayatımızın yönünüz belirler.

İkili veya çoklu tüm ilişkileriniz, eşiniz, sevgiliniz, aileniz, vb. her türlü ilişki ile ilgili koçluk desteğini İlişki Koçluğu kapsamında ele alabiliriz. İlişkilerinizin kimlerle, ne seviyede, nasıl olması gerektiğini birlikte keşfedebilir, size en çok uyan yöntemleri bulabiliriz.

Varolan ilişkilerinizi farklı seviyelere taşımak, kopan ilişkileri yeniden kurabilmek, sorunlu ilişkilerin durumlarına uygun yaklaşımları bulmak, çözümleri keşfetmek için atmanız gereken adımları birlikte keşfedelim. Siz farkındalık yaşadıkça ilişkileriniz kendiliğinden olması gereken noktaya gelecektir.

Planlama için lütfen randevu talep edin.

Proje ve Agile Koçluğu da bir çeşit takım koçluğudur. Ancak diğer tüm koçluklardan farklı olarak bir taraftan mentorluk, diğer taraftan eğitmenlik, hatta bir miktar kolaştırıcı (fasilitatör) rolü içermektedir. Bunun nedeni piyasanın tanım olarak bu rolü böyle tanımlamasından kaynaklanmaktadır.

Saf koçluk olarak yaklaşılabilecek bir çalışma değildir. Ancak saf koçluk bu çalışmaların bir parçası olarak içinde yer almaktadır.

İster klasik ister çevik (agile) isterse hibrit proje yönetimi olsun, çeşitli geçmiş proje deneyimlerim, mentoruk yaklaşımım ve koçluk çalışmalarımla konuya dair eğitimlerimi birleştirerek beklentinize uygun bir süreci ister dışarıdan danışman olarak isterseniz dönemsel/proje bazlı çalışan olarak destekleyebilirim.

Nasıl bir desteğe ihtiyacınız olduğunu paylaşırsanız ona göre çözümleri birlikte oluşturabiliriz.

Şirketler de kişiler gibi doğar, gelişir, büyür, yaşlanır ve ölürler.

Şirketlerin de değerleri, vizyon ve misyonu, hedefleri olması ve çalışmalarını bu yönde uyumlu şekilde yapmaları gerekir.

Hatta çalışanlarını bu konularda bilgilendirmeleri, yönlendirmeleri ve uyumlandırmaları verimlilik ve gelişim açısından çok önem arzeder.

Şirketiniz için bu tip çalışmaları yapmadıysanız veya yapmış olsanız bile değiştirmek veya geliştirmek istiyorsanız beklentinize uygun şekilde çalışmalar yapabiliriz.

Startup’lar çoğunlukla bir fikirden doğmuş ve henüz gelişmekte olan yeni şirketler veya şirket adaylarıdır.

Çoğunlukla değer çalışmaları yapılmamış, vizyon ve misyon belirlenmemiş, hedefler netleştirilmemiştir.

Hem startup’ın hem de ortaklarının değerlerinin belirlenmesi ve uyumlandırılması hedefe doğru alınacak yol için kritiktir. Aksi durumda çatışmalar ve uyumsuzluklar nedeniyle muhteşem fikirler kısa sürede çöpe gitmektedir.

Startup’ların genellikle mentorları olmakla birlikte koçları pek bulunmaz. Halbuki koçluk almaları farkındalıklarını arttırıcı, iç uyumu arttırıcı ve bütünde daha etkili bir yere doğru ilerlemelerini sağlayıcı önemli bir etkendir.

Hem koç hem de mentor olarak startup’ınıza destek verebilirim.