Koçluk

Koçluk uluslararası standartlarla belirlenmiş yapısı olan bir meslektir. Türkiye’de de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından resmi bir meslek olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir.

Koçluk; kişisel ve profesyonel potansiyeli ortaya çıkarmak, geliştirmek ve farkındalık yaratmak için, tüm sorumluluğun danışanda olduğu yüksek getirili bir dönüşümsel gelişim aracıdır.

ICF tanımına göre koçluk, “kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi” olarak geçmektedir.

Bir başka tanıma göreyse “danışanın performans, öğrenme ve gelişimini kolaylaştırma sanatı” olarak belirtilmektedir.

Şirketlerde, yürütülen eğitim programlarına paralel şekilde destekleyici koçluk alındığında istenilen etkiyi en az 5-6 kat arttırmaktadır.

Her ne kadar farklı uzmanlık başlıkları altında ele alınsa da koçluk özünde iki ana grupta ele alınmalıdır:

Koçluk nasıl gerçekleşir?​

Koçluğun nasıl gerçekleştiği hakkında detayları bulabileceğiniz koçluk süreci ile bireysel koçluk görüşme akışı ve kurumsal koçluk görüşme akışı sayfalarımda bilgiler size bu konuda temel fikirleri verecektir.

1. Bireysel Olarak Alınan Koçluk Hizmetleri:

Kişilere bireysel (birebir) olarak verilen koçluk türüdür.

Birebir görüşmeler şeklinde gerçekleşir.

Örnekler: Yaşam, Gelişim, Dönüşüm, Kariyer, Yönetici, Networking, Sınav, Nefes, Hobi, Eğitim, Oyuncu, yani aklınıza ne gelirse onun koçu…

Detaylarını bağımsız bireyler için Bireysel Koçluk sayfamdan, kurum içi bireysel koçluklar için Kurumsal Koçluk sayfamdan inceleyebilirsiniz.

Bireysel Koçluk

2. Grup Halinde Alınan Koçluk Hizmetleri:

Birden fazla kişiye aynı anda verilen koçluk türüdür.

Birden fazla kişi kavramı birbiri ile alakalı olma ve bir arada koçluk alması koşulunu içerir. Yani farklı bireylerin aynı saatte bir araya gelmesi ve bağımsız koçluk alması değildir.

Örnekler: Takım, Grup, İlişki, Proje/Agile, Şirket, Startup, …

(Not: Bunların dışında “spor koçluğu” gibi özel bir alan daha vardır ama burası için konu dışıdır.)

Detaylarını Takım Koçluğu, Grup Koçluğu ve Kurumsal Koçluk sayfalarımdan inceleyebilirsiniz.

Grup Koçluğu

Henüz koçluk deneyimlemediyseniz koçluğun size ne kadar katkı sağlayabileceğini bilmiyorsunuz demektir.

Geliştirmek istediğiniz veya tıkandığınız konular için hemen birlikte çalışmaya başlayabiliriz.

Koçluk ile farkındalık yaşamak, hayatınızdaki tıkanıklıkları gidermek, gelişmek veya ilk kez deneyimlemek isterseniz ön görüşme için lütfen hemen koçluk talep formunu doldurup randevu alın.