Koçluk - Dr. Sema Kalkavan

Koçluk – Dr. Sema Kalkavan

Kitap Özetleri: Koçluk – Dr. Sema Kalkavan

Dr. Selma Kalkavan

Artikel – 2015 (1. Basım)

Tam adı “Koçluk: Etkilediği ve Etkilendiği Örgütsel Faktörler” olan bu kitap Dr. unvanına sahip Sema Kalkavan ‘ın bu unvanı almasını sağlayan 2014 tarihindeki “Farklı örgütsel kültürlerde yönetici koçluk davranışlarının çalışanların iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel performans algılarına etkisi” konulu tezinin uyarlanmış ve basılı halidir.

İlgilenenler tezi YÖK’ün Tez Merkezi‘nden 368172 tez numarası ile aratıp bulabilir ve pdf olarak inceleyebilirler. Buna karşılık, kitap versiyonu tezden farklı ve biraz daha düzenlenmiş ve uyarlanmış haldedir.

Koçluk - Dr.Sema Kalkavan

Kitap içeriği tez bazlı olmasından dolayı kimilerine okuması zor gelebilir. Hatta fazlasıyla teknik bir ders kitabı gibi yapısı da var. Buna rağmen koçluk konusunda bugüne kadar gördüğüm en etkili ve faydalı kitapların başında geldiğini söylemeliyim.

Bölümler

Kitap ana çatısıyla dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde koçluk kavramının ne olduğu ve farklı açılardan etkileri ele alıyor. Beraberinde GROW, CLEAR, OSKAR, STAR, CIGAR gibi yaygın bilinen koçluk modelleri ve tekniklerinin detayları da yer alıyor.

İkinci bölümde koçluğun etkilediği faktörler incelenmiş. Bu faktörler hem kişi için hem de örgüt yapısı içindeki gereksinimler değerlendirilmiş. Ancak kitabın (tezin) özü örgüt yapısına yönelik olmasından dolayı örgütsel analiz daha ön plana çıkmış.

Üçüncü bölümde yine örgüt kültürü ve koçluk ilişkisi başlığı altında açıklamalar var. Kültür kavramı, örgütte koçluk kültürünün oluşturulması ve örgüt kültürü ile koçluk kültürünün ilişkilendirilmesi incelenmiş.

Son bölüm olan dördüncü bölümde ise örnek olaylar ve örnek vakalara yer verilmiş. Dörder olay ve vaka için analizler paylaşılmış.

Tez çalışmasından gelme yapısıyla her bölümün sonunda o bölüme dair kapsamlı kaynakça yer alıyor. Kaynakçada paylaşılan kaynakların her biri yine ayrı bir değer katacak önemli referanslardır.

Düşüncelerim

Dr. Sema Kalkavan ile şahsen tanışma ve sunumunu dinleme fırsatını da buldum. Koçlukla ilgilenen ve merak eden, kendini geliştirmek isteyen herkesin kitabını okumasında fayda var. Koçlar, koç adayları, yöneticiler, insan kaynakları çalışanları ve daha birçok kişi için önemli bir kaynak diye düşünüyorum.

Profesyonel bir koçun, hele ki kurumsal yapılarda koçluk yapanların kesinlikle elinin altında bulunması gereken bir referans kitap olduğunu söyleyebilirim.

Köksal Gürkan

Profesyonel Koç, Mentor, Eğitmen, PMP®

Translate »