Koçluk Araçları: Vizyon Çalışması

Vizyon Çalışması

Vizyon Çalışması temel koçluk akışında müşterinin görmek isteyebileceği yaklaşımlardan biridir. Bu beklentiyi destekleyecek bir araç olarak sıklıkla kullanılır.

Elbette bu çalışmayı yapmak zorunlu değildir. Müşteri istemezse veya beklentisi farklı ise gereksiz bile olabilir.

Koçluk yaparken koçların sürece katkı sağlamak amacıyla kullandıkları çeşitli araçlar vardır. Bunlarla ilgili genel açıklamaları aşağıdaki yazımda yapmıştım.

Koçluk Araçları

Vizyon Çalışması Nedir?

Koçlukta Vizyon Çalışması müşterinin kendisini gelecekte nasıl gördüğüne ve nereye ulaşmak istediğine dair referans bir çalışmadır.

Vizyon belirlemek bir anlamda kişinin geleceğiyle ilgili belirgin bir resme, bir görüşe sahip olması anlamına gelir.

Yapılacak çalışma farklı konularda soruların sorulması ile gerçekleştirilir. Vizyona yönelik sorulacak sorular hem içinde bulunulan döneme hem de geleceğe dönük olarak ele alınır. Sorular kişinin hayat felsefesi, rolleri,  hayatındaki insanlar, mekânlar, tarzı, sağlığı, deneyimleri, hobileri, maddi ve manevi tüm diğer alanlar gibi konuları içerebilir.

Vizyon Çalışması Kullanım Amacı

Müşterinin kişisel veya profesyonel hedeflerini belirleyebilmesi öncelikle kendine bir yön belirlemesi gerekir. Hayatına vereceği yönü belirlemek için de Vizyon Çalışması yapılır.

Vizyonun en önemli işlevi, stratejilerin, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olmasıdır. Vizyon, kişilere uzun vadeli temel kararları verirken bir takım sınırlamalar koymakta ve böylece başka yönlere gitmesini veya yolundan sapmasını engellemektedir.

Hedefler kısa, orta ve uzun vadeli olabilir. Bu çalışma strateji ve amaçlara uygun şekilde oluşturulacak hedeflerin doğru yönde olması için planlama gibidir. Nitekim, Hedef Belirleme Çalışması bu çalışmayı takiben hemen yapılabilecek bir başka seans konusudur.

Sonuç

Tüm koçluk araçları gibi Vizyon Çalışması aracı da bir araçtır. Müşteriye ve sürece sağlayacağı katkı kadar önemli ve değerlidir. Kullanılacağı zaman müşterinin beklentisi sorulmalı, onayı alınmalı ve aynı zamanda katacağı değer de önceden sorgulanmalıdır.

Eğer koçluk alan birisi veya müşterim olarak bu yazıyı okuyorsanız öncelikle bunu en az bir kere benimle veya kendi koçunuzla birlikte uygulayın. O zaman esasını öğrendikten sonra kendi başınıza ilerleyebilirsiniz. Başlangıçta tek başınıza ne olduğunu ve nasıl anlam yükleneceğini bilmeden yaparsanız beklentinize uygun sonuçlar alamayabilirsiniz.

Eğer yeni bir koçsanız bana ulaşın ve birlikte araçlar üzerine bir çalışma yapalım. Böylece koç olarak gelişiminize katkı sağlayacak bu ve benzeri bir çok araçla ilgili deneyimler elde edebilesiniz.

Hepiniz sevgiyle, mutlulukla ve koçlukla kalın.

Köksal Gürkan

Profesyonel Koç, Mentor, Eğitmen, PMP®

Translate »