PMBOK 6

PMBOK 6 Ön Değerlendirmesi

PMBOK (Project Management Book of Knowledge) PMI (Project Management Institute) tarafından yayınlanmış olan ve bu alanda temel metodolojileri tanımlayan bir kitaptır. PMBOK 6 kitabın yakında çıkacak olan yeni versiyonudur.

Halen 5. versiyonu geçerli olup PMP (Project Management Professional) sertifikası almak isteyenler bu versiyona göre sınava tabi tutulmaktadır. Ancak 11 Ocak 2016 tarihinden itibaren sınav içeriğinde değişiklik olmuş ve bazı süreç gruplarına yeni görevler eklenmiş, aynı zamanda da iki grupta soru oranları yüzdeleri değiştirilmiştir. (Sınav konusundaki geçerli referans PMI sitesinde yayınlanmış güncel PMP Sınav İçeriği Ana Hatları (PMP Examination Content Outline) dokümanıdır.)

PMI tarafından yapılan bu değişiklikler yeni dönemde hangi konuların değişeceğine, ekleneceğine ve etkileneceğine dair ipuçlarını vermiş oldu. Yine de PMBOK 5 versiyonunun geçerliliği değişmedi. PMBOK 6 versiyonu resmen yayınlanana kadar da devam edecek.

Tüm kapsamlı değişikliklerde olduğu gibi, bu değişim de önceden PMI.org‘a kayıtlı kullanıcıların görüşlerine açıldı. Öneriler alınıp komiteden geçtikten sonra kabul edilenler kitapta yerini alacak.

Görünüşe göre bazı ilkler gerçekleşiyor. Örneğin yazılım projelerinin temel kavramlarından biri olan Agile ve diğer iteratif yaklaşımlar kitapta yerini alıyor.

Proje Yöneticisi’nin rolü üzerine yeni bir bölüm eklenecek olup PMI Yetenek Üçgeni burada detaylı ele alınacak. Proje Yönetimi’nin “Stratejik ve İş Bilgisi” yönü de özellikle vurgulanacak. Aslında bu değişim bir bakıma yine son dönemde değiştirilmiş olan Sertifika Sürdürme Gereksinimleri ile örtüşen bir yapıya sahip görünüyor. Çünkü temel amaç Proje Yöneticisi’nin daha rekabetçi ve konuyla daha ilgili olması talep ediliyor.

Kitap iki bölümden oluşacak. İlk bölümde standartlar yer alacak. İkinci kısımda ise rehber yer alacak. İkisini bir arada bulundurması adına yine bir ilk gerçekleşecek.

Bazı temel değişiklikler de şöyle olacak:

  •  “Proje Zaman Yönetimi” (Project Time Management) yerine “Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi” (Project Schedule Management) kullanılacak.
  • “Proje İnsan Kaynakları Yönetimi” (Project Human Resource Management) yerine “Proje Kaynak Yönetimi” (Project Resource Management) kullanılacak. Takım kaynakları ve fiziksel kaynaklar bu alanda ele alınacak.

6 Versiyonunda 3 yeni süreç eklenecek:

  • Proje Entegrasyonu bilgi alanında, Yürütme Süreç grubuna bağlı olarak “Proje Bilgilerinin Yönetilmesi” (Manage Project Knowledge)
  • Risk Yönetimi bilgi alanında, Yürütme Süreç grubuna bağlı olarak “Risk Cevaplarının Hayata Geçirilmesi” (Implement Risk Responses)
  • Proje Kaynak Yönetimi bilgi alanında, İzleme ve Kontrol Süreç grubuna bağlı olarak “Kaynakların Kontrolü” (Control Resources)

“Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi” (Estimate Activity Resources) süreci Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi yerine Proje Kaynak Yönetimi süreçleri ile ilişkilendirilecek.

Ayrıca, bazı isimlendirmelerde de değişiklikler olacak:

PMBOK 5PMBOK 6
Perform Quality AssuranceManage Quality
Plan Human Resource ManagementPlan Resource Management
Control CommunicationMonitor Communications
Control RisksMonitor Risks
Plan Stakeholder ManagementPlan Stakeholder Engagement
Control Stakeholder EngagementMonitor Stakeholder Engagement

Son olarak, Proje Yönetim Planı bileşenleri ile Proje Dokümanları konusunda girdi ve çıktılarda da bazı düzenlemeler olacak.

PMBOK 6 versiyonu 2017 sonlarına doğru yayınlanacak. Basılı hali ise 2018 başlarında piyasaya çıkacak.

Kaynaklar:

http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/foundational-standards-exposure-draft-process.aspxhttp://www.pmi.org/~/media/reg/documents/high-level-changes-standard.ashx

http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/~/media/PDF/Standards/pmbok-updates-faq.ashx

Köksal Gürkan

Profesyonel Koç, Eğitmen, PMP

Translate »