Koçluk Araçları: Kişisel Etki Profili

Kişisel Etki Profili

Kişisel Etki Profili aracı hem tek başına hem de koçunuzla birlikte yapabileceğiniz, insan ilişkileri üzerine bireysel bir özdeğerleme aracıdır.

Bu aracı kullanmak zorunlu değildir. Müşteri istemezse veya beklentisi farklı ise gereksiz bile olabilir.

Koçluk yaparken koçların sürece katkı sağlamak amacıyla kullandıkları çeşitli araçlar vardır. Bunlarla ilgili genel açıklamaları aşağıdaki yazımda yapmıştım.

Koçluk Araçları

Kişisel Etki Profili Aracı Nedir?

Bu araç insan ilişkileri üzerine bireysel bir özdeğerleme aracıdır. Hem tek başına hem de koçunuzla birlikte kullanabilirsiniz.

İnsan ilişkileri konusunda tamamen kendini değerleme konusuna ilgi duyan kişilerin bireysel kullanımları için hazırlanmış bir çalışmadır. Nesnelliği bu değerlemeyi yapan kişinin kendisine ne kadar dürüst davrandığı ve dışarıdan ne kadar doğru bakabildiği ile doğru orantılıdır.

Çıkan sonuçlara göre ele alınıp konuşulması gereken konuları belirlemek için de kullanılabilir.

Kişisel Etki Profili Aracı Kullanım Amacı

Kişisel Etki Profili aracı ile elde edilecek sonucun, insan ilişkilerinde etkili olmak için gereken dokuz temel beceri alanındaki durumu yansıtan kişisel bir portre grafiği olması amaçlanmıştır.

Müşterinin bu değerlemeyi yaparken kendisine olabildiğince dışarıdan bir gözle bakması, mümkün olduğunca nesnel yaklaşması, açık ve dürüst davranması beklenmektedir. Yeri geldiğinde koçun da yardımıyla bu nesnelliği yakalayarak gerçekçi sonuçlar alınması hedeflenmiştir. Değerlemeyi yapan kişi ne kadar nesnel davrandığını iddia ederse etsin, uygulama yöntemi gereği öznel bir değerleme yapısındadır. Bu nedenle takımlarda veya gruplarda bireylerin karşılaştırması için kullanılabilecek standart bir referans değildir. Buna karşılık, ana amacının dışında, takımlarda bireylerin birbirinden bağımsız olarak kendisini nasıl gördüğünü algılamak için de kullanılabilir.

Kişisel Etki Profili Aracı Kullanım Şekli

Kişisel Etki Profili ister tek başına isterse bir koç eşliğinde yapılabilir. Koçla birlikte ele almanın avantajları, koçun tek başına göremeyeceğiniz bakış açılarını fark etmenizi sağlayacak sorularla yanınızda size destek olması şansıdır. Üstelik nesnelliğinizi de birlikte değerlendirebilirsiniz.

Tek seferlik uygulamalarda konuya ilişkin durum ve vizyon belirleme mantığıyla kullanılabilir. Kişisel Etki Profili çalışması tek seferlik değil belirli dönemlerde (örneğin 3 ayda bir, 6 ayda bir, vs.) zaman içerisindeki gelişim durumu da görülebilir.

Bireysel kullanım dışında takımlarda ekip üyelerinin bireysel olarak kendilerini nasıl gördüklerini tespit etmek amacıyla da yararlanılabilir ama kesinlikle birbirleriyle karşılaştırma yöntemiyle kullanmak doğru olmaz.

Kişisel Etki Profili Aracı Uygulama Yöntemi

Dokuz temel beceri alanı şunlardan oluşmaktadır:

  1. Kişisel Ahlâk
  2. Uyum Sağlayabilmek
  3. İncelik
  4. İnanılırlık
  5. Karşılıklı İletişim
  6. İkna Edicilik
  7. Nesnellik
  8. İnisiyatif
  9. Öz Disiplin

Değerlemeye referans olan dokuz temel beceri alanı için müşteri her birine 0 ile 10 arasında bir puan verir.

Değerleme sırasındaki puanlama aşağıdaki tanımlara göre yapılır.

0-1-2      : Ortalamanın Altı

3-4         : Ortalama

5-6-7      : Ortalamanın üstü

8-9-10    : Üstün

Değerlendirme

Tıpkı Çark aracında olduğu gibi, genel seviye, düşük veya yukarıda durumlar ayrı ayrı ele alınır. Ortalama Seviye Puanı da ayrıca değerlendirilir.

Hem tek tek alanlar bazında hem de bütünsel olarak ortalama seviye anlamında ele alınır. Olması istenen seviyelerin ne olduğu belirler. Buraya ulaşmak için yapılması gerekenler veya bunu engelleyen durumlar konuşulur. Ortaya çıkan konular klasik koçluk yaklaşımlarıyla ele alınır. Müşteri ile mutabık kalınarak, hemen sıcağı sıcağına konuşmak gerekenler aynı seansta ele alınır. Diğer konular ise sonraki seanslarda gündeme dâhil edilir.

Sonuç

Tüm koçluk araçları gibi Kişisel Etki Profili Aracı da bir araçtır. Müşteriye ve sürece sağlayacağı katkı kadar önemli ve değerlidir. Kullanılacağı zaman müşterinin beklentisi sorulmalı, onayı alınmalı ve aynı zamanda katacağı değer de önceden sorgulanmalıdır.

Eğer koçluk alan birisi veya müşterim olarak bu yazıyı okuyorsanız öncelikle bunu en az bir kere benimle veya kendi koçunuzla birlikte uygulayın. O zaman esasını öğrendikten sonra kendi başınıza ilerleyebilirsiniz. Başlangıçta tek başınıza ne olduğunu ve nasıl anlam yükleneceğini bilmeden yaparsanız beklentinize uygun sonuçlar alamayabilirsiniz.

Eğer yeni bir koçsanız bana ulaşın ve birlikte araçlar üzerine bir çalışma yapalım. Böylece koç olarak gelişiminize katkı sağlayacak bu ve benzeri birçok araçla ilgili deneyimler elde edebilesiniz.

Hepiniz sevgiyle, mutlulukla ve koçlukla kalın.

Köksal Gürkan

Profesyonel Koç, Mentor, Eğitmen, PMP®

Translate »